Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránke mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote

Niečo na úvod...UPOZORNENIE

 

Zmena adresy kancelarie MSO SRZ Rimavská Sobota od 1.1.2022 :

MsO SRZ Rimavská Sobota , Školská 17 , 979 01 Rimavská Sobota 

 

Suťaž Lodných modelárov upozornenie

 

V dňoch 24-25 septembra 2022 sa na VN Kurinec na plážovej časti vodnej nádrže  uskutoční súťaž lodných modelárov . Súťaž sa koná tak ako každý rok, žiadame členov o rešpektovanie usporiadateľov a modelárov. V čase  súťaže  nebude možné v danej lokalite VN Kurinec vykonávať rybolov. Akciu schváilo mesto Rimavská Sobota, ktorému pozemky a VN patrí ako aj správca vodnej plochy

 


Predaj hosťovacích povoleni na rok 2022

 

 

Cena hosťovacej povolenky 20.-€ deň

 Tibor Štec 0905845995

Jaroslav Šiška 0917159156 popripade zastupuje p. Štec

Peter Herenyi 0905527513 espresso Hajnáčka / v prípade nedostupnosti 0908855344 Poczos Peter/

 

 

Miestny rybársky poriadok v roku 2022 je platný tak ako v roku 2020 a 2021, ktorý ste dostali pri vydaji povolenia v roku 2020

 

Ministerstvo Životného prostredia SR na tento rok neudelilo výnimku na skorší lov kapra, upozorňujeme rybárov, že lov kapra je povolený v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k nemu.

Slovenský rybársky zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote má v súčasnej dobe viac ako 1000 členov, ktorí sú združení v štyroch obvodových organizáciách a to I. Obvodová organizácia Rimavská Sobota, II.Obvodová organizácia Rimavská Seč, III.Obvodová organizácia Hajnáčka, IV.Obvodová organizácia Kokava nad Rimavicou. Obvodové organizácie zastrešuje Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota, ktorý má 21 členov.

Prvá, nám známa a dokladmi podložená zmienka o organizovanom rybárstve v Rimavskej Sobote je z roku 1912. Organizácia v súčasnosti vlastní Rybársky dom na Kurinci, chatu pri VN Číž a rybníky v Kokave nad Rimavicou. Keďže organizácia v meste Rimavská Sobota nemá vlastné priestory, sídli v prenajatých priestoroch na ul. Jesenského č. 5 v priestoroch Gemersko Malohontského Osvetového Strediska, ktorého zriaďovateľom je BBSK.

MsO SRZ Rimavská Sobota, ako jedna z mála rybárskych organizácií ponúka členom široký záber lovu rýb na vodách kaprových, pstruhových a lipňových, kde patria vodné nádrže a vodné toky v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Najviac rybármi sú navštevované VN Kurinec pri meste Rimavská Sobota , VN Petrovce pri obciach Petrovce a Gemerský Jablonec a VN Číž pri kúpeľoch Číž.

MsO SRZ Rimavská Sobota obhospodaruje aj chovný rybník VN Bátka, kde vykonáva vlastný intenzívny chov kapra rybničného, šťuky a zubáča.  Taktiež má v užívaní aj lososové chovné vody na prirodzený odchov lososových rýb.