Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránke mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote

Niečo na úvod...

 

Školenie a skušky uchadzačov 2021 info v kolonke oznamy 


UPOZORNENIE

 Posledný termín na zaplatenie členských príspevkov je utorok 30.3.2021 16.00-17.00 , povolenky ale iba povolenky nie členske si možete zakupit ešte do konca aprila každy utorok 16.00-17.00                                       Vzhľadom k tomu že viac z vas nema vyplatene členske pridali sme jeden termin na vyplatenie členskeho 31.3.2021 08.00-12.00  13.00-15.00

Vládou SR Je vyhlásený núdzový stav, teda aj zákaz vychádzania, zákaz združovania sa.

 

Vzhľadom k vziknutej situácii s vírusom COVID-19  budeme vydávať povolenia na rybolov tak ako to bude priebežne uvedené v kolonke Povolenky.

 

       Do budovy budete vstupovať iba po jednom. Budete mať  horné dýchacie cesty prekryté  rúškom, od 22.3.2021 respiratorom FPP2 bez vydychovacieho ventilu alebo s prekrytým takýmto ventilom.

      Pred budovou budete dodržiavať dvojmetrové rozostupy pre vašu a našu ochranu do odvolania opatrení uložených vládou SR . Za pochopenie ďakujeme.

Tento rok sme znasobili vydajne dni kôli Covid 19 tak ako je to uvedené v kolonke Povolenky, snažime sa aby ste sa aj napriek opatreniam a tejto zlej situácii dostali k povoleniam na rybolov, tak aj vás žiadame aby ste dodržiavali všetky pokyny a nesťažovali sme si to.

Žiadame vás aby ste mali finančné prostriedky vypočítané tak, aby sme nemuseli vydávať, teda mať presne sumu, ktorú si vyrátate v odrážke Povolenky .

 

Rybárske preteky a členske schôdze na základe opatrení vlády SR su zatial zrušené v prípade uvolnenia opatrení o termínoch budeme informovať na tejto stránke

Miestny rybársky poriadok v roku 2021 je platný tak ako v roku 2020, ktorý ste dostali pri vydaji povolenia v roku 2020

 

Ministerstvo Životného prostredia SR na tento rok neudelilo výnimku na skorší lov kapra, upozorňujeme rybárov, že lov kapra je povolený v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k nemu.

Slovenský rybársky zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote má v súčasnej dobe viac ako 1100 členov, ktorí sú združení v štyroch obvodových organizáciách a to I. Obvodová organizácia Rimavská Sobota, II.Obvodová organizácia Rimavská Seč, III.Obvodová organizácia Hajnáčka, IV.Obvodová organizácia Kokava nad Rimavicou. Obvodové organizácie zastrešuje Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota, ktorý má 21 členov.

Prvá, nám známa a dokladmi podložená zmienka o organizovanom rybárstve v Rimavskej Sobote je z roku 1912. Organizácia v súčasnosti vlastní Rybársky dom na Kurinci, chatu pri VN Číž a rybníky v Kokave nad Rimavicou. Keďže organizácia v meste Rimavská Sobota nemá vlastné priestory, sídli v prenajatých priestoroch na ul. Jesenského č. 5 v priestoroch Gemersko Malohontského Osvetového Strediska, ktorého zriaďovateľom je BBSK.

MsO SRZ Rimavská Sobota, ako jedna z mála rybárskych organizácií ponúka členom široký záber lovu rýb na vodách kaprových, pstruhových a lipňových, kde patria vodné nádrže a vodné toky v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Najviac rybármi sú navštevované VN Kurinec pri meste Rimavská Sobota , VN Petrovce pri obciach Petrovce a Gemerský Jablonec a VN Číž pri kúpeľoch Číž.

MsO SRZ Rimavská Sobota obhospodaruje aj chovný rybník VN Bátka, kde vykonáva vlastný intenzívny chov kapra rybničného, šťuky a zubáča.  Taktiež má v užívaní aj lososové chovné vody na prirodzený odchov lososových rýb.