Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Školská 17
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránke mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote

Oznam

v dňoch od 3.8.2023 do 14.8.2023 sa uskutočnia na VN Kurinec v časti od Rybarskej chaty po plaž preteky lodnych modelarov a priprava na ne začne od 27.7.2023. Žiadame rybarov aby v tomto obdobi nelovili ryby v danom úseku.

klub modelarov ma všetky potrebne povolenia na uskutočnenie tejto akcie od  dotknutych subjektov . Rešpektujme ich


Predaj "Hosťovacích " povolení 2023:

 

Hajnáčka Peter Herényi  0905 527 513

Číž, R.Sobota Ladislav Homonnai  0905 309 499

R.Sobota Tibor Štec 0905 845 995

R.Sobota Jaroslav Šiška 0917 159 156

 

Denné povolenie cena:  člen SRZ, nečlen  20 €

 

Povolenia si môžete zakupiť u všetkych predajcov na všetky Kaprové lovné revíry MsO SRZ Rimavská Sobota

Pri kupe povolenia nečlen SRZ a cudzinec musi mať štatny rybársky lístok, ktorý si zakupi na Mestskom, Obecnom úrade hocikde na Slovensku. Lov bez neho je zakazany.

 

Obmedzenia: Kapor lovna miera  od 40 cm do70 cm / 70 a viac cm pustiť späť do vody, ostatné v zmysle platného zákona o rybárstve a vyhlášky k tomuto zákonu

 

Zmena adresy kancelarie MSO SRZ Rimavská Sobota od 1.1.2022 :

MsO SRZ Rimavská Sobota , Školská 17 , 979 01 Rimavská Sobota 

 

 

Miestny rybársky poriadok v roku 2023 je platný tak ako v roku 2022

 

Ministerstvo Životného prostredia SR na tento rok neudelilo výnimku na skorší lov kapra, upozorňujeme rybárov, že lov kapra je povolený v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k nemu.

Slovenský rybársky zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote má v súčasnej dobe viac ako 1000 členov, ktorí sú združení v štyroch obvodových organizáciách a to I. Obvodová organizácia Rimavská Sobota, II.Obvodová organizácia Rimavská Seč, III.Obvodová organizácia Hajnáčka, IV.Obvodová organizácia Kokava nad Rimavicou. Obvodové organizácie zastrešuje Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota, ktorý má 21 členov.

Prvá, nám známa a dokladmi podložená zmienka o organizovanom rybárstve v Rimavskej Sobote je z roku 1912. Organizácia v súčasnosti vlastní Rybársky dom na Kurinci, chatu pri VN Číž a rybníky v Kokave nad Rimavicou. Keďže organizácia v meste Rimavská Sobota nemá vlastné priestory, sídli v prenajatých priestoroch na ul. Jesenského č. 5 v priestoroch Gemersko Malohontského Osvetového Strediska, ktorého zriaďovateľom je BBSK.

MsO SRZ Rimavská Sobota, ako jedna z mála rybárskych organizácií ponúka členom široký záber lovu rýb na vodách kaprových, pstruhových a lipňových, kde patria vodné nádrže a vodné toky v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Najviac rybármi sú navštevované VN Kurinec pri meste Rimavská Sobota , VN Petrovce pri obciach Petrovce a Gemerský Jablonec a VN Číž pri kúpeľoch Číž.

MsO SRZ Rimavská Sobota obhospodaruje aj chovný rybník VN Bátka, kde vykonáva vlastný intenzívny chov kapra rybničného, šťuky a zubáča.  Taktiež má v užívaní aj lososové chovné vody na prirodzený odchov lososových rýb.