Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránke mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote

Niečo na úvod...

UPOZORNENIE: od 6.11.2020 do 4.12.2020 na VN PETROVCE, VN KURINEC,VN Ožďany, VN Číž ZAKAZ LOVU KAPRA, Lov povolený od 4.12.2020

 

UPOZORNENIE vzhľadom k vziknutej situácii s vírusom COVID-19  budeme vydávať povolenia na rybolov

POSLEDNÝ TERMÍN :  utorok 26.5.2020  od 15.30 do 16.30 hod.  

Do budovy budete vstupovať iba po jednom, budete mať rúška alebo ochranu úst a nosa a pred budovou budete dodržiavať dvojmetrové rozostupy pre vašu a našu ochranu do odvolania opatrení uložených vládou SR . Za pochopenie ďakujeme.

Žiadame vás aby ste mali finančné prostriedky vypočítané tak, aby sme nemuseli vydávať, teda mať presne sumu, ktorú si vyrátate v odrážke Povolenky .

 

Žiadatelia o členstvo v MsO SRZ Rimavská Sobota

Posledné Školenie a skušky žiadatelov o členstvo v SRZ sa uskutočnia v termíne:

27.5.2020 o 16.00 hodine

 

v kancelárii MsO SRZ Rimavská Sobota.Každý uchádzač bude mať rúško, rukavice a vlastné pero, inak nebude pustený na skúšky.

 

PRETEKY NA VN SKÁLNIK SÚ ZRUŠENÉ kôli opatreniam prijatým vládou SR

PRETEKY NA VN KURINEC SÚ ZRUŠENÉ kôli opatreniam prijatým vládou SR

 

Ministerstvo Životného prostredia SR na tento rok neudelilo výnimku na skorší lov kapra, upozorňujeme rybárov, že lov kapra je povolený v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k nemu.

Slovenský rybársky zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote má v súčasnej dobe viac ako 1100 členov, ktorí sú združení v štyroch obvodových organizáciách a to I. Obvodová organizácia Rimavská Sobota, II.Obvodová organizácia Rimavská Seč, III.Obvodová organizácia Hajnáčka, IV.Obvodová organizácia Kokava nad Rimavicou. Obvodové organizácie zastrešuje Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota, ktorý má 21 členov.

Prvá, nám známa a dokladmi podložená zmienka o organizovanom rybárstve v Rimavskej Sobote je z roku 1912. Organizácia v súčasnosti vlastní Rybársky dom na Kurinci, chatu pri VN Číž a rybníky v Kokave nad Rimavicou. Keďže organizácia v meste Rimavská Sobota nemá vlastné priestory, sídli v prenajatých priestoroch na ul. Jesenského č. 5 v priestoroch Gemersko Malohontského Osvetového Strediska, ktorého zriaďovateľom je BBSK.

MsO SRZ Rimavská Sobota, ako jedna z mála rybárskych organizácií ponúka členom široký záber lovu rýb na vodách kaprových, pstruhových a lipňových, kde patria vodné nádrže a vodné toky v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Najviac rybármi sú navštevované VN Kurinec pri meste Rimavská Sobota , VN Petrovce pri obciach Petrovce a Gemerský Jablonec a VN Číž pri kúpeľoch Číž.

MsO SRZ Rimavská Sobota obhospodaruje aj chovný rybník VN Bátka, kde vykonáva vlastný intenzívny chov kapra rybničného, šťuky a zubáča.  Taktiež má v užívaní aj lososové chovné vody na prirodzený odchov lososových rýb.